Forside
CGH idéen
Passivhus
Aktivhus
Prosjekter
Eksempler
Download
OM CGH
JOBB i CGH
Handelsvarer
Kontakt

Krav til passivhus

De viktigste kriteriene for passivhus konseptet er:

Årlig oppvarmingsbehov skal ikke overstige 15 kWh/m² år.
Maksimalt effektbehov til oppvarming skal ikke overstige 10 W/m².
Passiv utnyttelse av sol. Dette oppnås med at mye av vindusarealet vender mot sør (+/- 30 °).
Så kompakt bygningskropp som mulig, for å redusere arealet mot det fri, og dermed redusere varmetapet.
Superisolert bygningskropp, med U-verdier under 0.15 W/m²K og helst ned mot 0.1 W/m²K (vegg, tak, gulv).
Kuldebro frie ytterkonstruksjoner, med kuldebro verdi under 0.01 W/mK (regnet med utvendig areal).
Superisolerte vinduer, med total U-verdi for vinduskonstruksjon lik eller under 0.80 W/m²K.
En klimaskjerm med minimerte luftlekkasjer, med et lekkasjetall under 0.6 oms/t (ca. 7 ganger bedre enn
dagens norske forskriftskrav).
Balansert ventilasjon med høyeffektiv varmegjenvinning, med virkningsgrad på minst 80 %. Vifteeffekten må
også være lav (SFP < 1.5 kW/m³/s).
Energieffektive hvitevarer og belysning (A-merkede produkter), for å minimere behovet for elektrisitet.
En betydelig andel av varmebehovet til tappevann og romoppvarming dekkes ofte av kompakte varmepumpeenheter
som tar varme fra avtrekksluften, og/eller termiske solfangere.
Det lave resterende energibehovet (elektrisitet og termisk behov) kan dekkes av lokalt produsert fornybar energi
(solceller, vindmøller, biobrenselkjel, eller lignende).
 
 
 
CGH
Complete Green Housing AS
Gamleveg 40
3802 Bø i Telemark
Telefon 975 92 753
tcw@cgh.as