Forside
CGH idéen
Passivhus
Aktivhus
Prosjekter
Eksempler
Download
OM CGH
JOBB i CGH
Handelsvarer
Kontakt

Om CGH

Formål

Utvikle, produsere, avsette og oppføre miljøbærekraftige energi- og allergiriktige bygg og boliger, som skaper velvære, trivsel – og som i et og alt er preget av høy kvalitet.

Vision

Være kjent for å være den førende utbyder av allergi- og energiriktige bygg på det Norske marked.
I våre konstruksjoner og i alt, hva vi foretar oss, fokuserer på helse, miljø, kvalitet, holdbarhet og det enkle.
Gjøre det til en positiv opplevelse for kundene å ha oss som samarbeidspartner.
Fremstå som en engasjert og helt igjennom pålitelig virksomhet for alle våre forretningsforbindelser.
Være kjent for å være en utfordrende og inspirerende arbeidsplass, som kan tiltrekke og fastholde kompetente medarbeidere.

Forretningskonsept og – idé

Virksomhetens primære oppgave er å utvikle, omsette og oppføre allergi- og energiriktige, bygg og boenheter basert på prefabrikkerte byggesystemer utført i tre og andre naturmaterialer på det norske markedet. Behovet er skapt ved NS 3700 og i kommende år hvor myndighetskravene stadig skjerpes. Produktene vil være basert på et konsept, som i selskapet har opparbeidet utnyttelsesretten til – lisens - for så vidt angår salg - produksjon og oppførelsen av bygg og boenheter i Norge. Og er helt i tråd med myndighetenes krav. Produktene vil primært bli solgt til profesjonelle byggherrer både privat og offentlig. Men vi vil selvfølgelig ikke utelukke enkeltkunder som ønsker å benytte vår kompetanse og vårt produkt til å skape sitt nye sunne hjem.
 
Vi ønsker at markedet skal oppfatte oss som en samarbeidende partner. Kan vår produksjonslinje og vår know how benyttes av andre trehusprodusenter, med spesielle materialer og komponenter samt gjennomføre andre former for produksjon av beslektede og i produksjonslinjen passende produkter med samme miljøbærekraftige krav - vil vi alltid hilse dette velkommen.

Hva kan du som kunde forvente av oss

CGH skal være kjent for sterk markedsorientering med vekt på å gi kunden MERVERDIER gjennom:
Fleksibel design
Eksakte leveringstider
Utfra din investering får du alltid rett kvalitet
Markedets beste løsninger på: astma og allergi, miljø og energi
Tilgjengelighet, markeds og støttematriell
Oppfølging etter levering
Kompetanse bygging gjennom CGH Skolen
 
Strategiske retningslinjer:
Kunden, tre og bærekraft i sentrum
Produsere produkter med tilleggsverdier for kunden
Høy service grad i alle ledd i bedriften
Best på kundetilfredshets test
Kvalitet og kunnskap på produkter og tjenester
Rett kompetanse i alle ledd
Markedets mest effektive produksjon og logistikk
Trivsel - det skal være gøy å gå på jobb
 
CGH
Complete Green Housing AS
Gamleveg 40
3802 Bø i Telemark
Telefon 975 92 753
tcw@cgh.as