Forside
CGH idéen
Passivhus
Aktivhus
Prosjekter
Eksempler
Download
OM CGH
JOBB i CGH
Handelsvarer
Kontakt

CGH idéen

Mange års erfaring fra en ensporet bygge bransje preget av skepsis overfor forandringer, ga startskudd til utvikling av CGH-konseptet.
Å bygge boliger som arbeider på naturens vilkår i stedet for imot den.

Vårt miljø oversvømmes av fremmede stoffer, dette gjelder også i bygge bransjen. Mange av byggematerialene som brukes i dag, eller har vert brukt, har skadelige eller ukjente innvirkninger på omgivelsene, f. eks: asbest og mineralullfibrer i isoleringen, PVC og bløtgjørere i plast og maling, tungmetaller i treimpregnering, PCB osv. Listen er lang. Tar man det økende antall astmatikere og allergikere, oppstår spørsmålet: Kan ikke dette gjøres bedre?
 
CGH er vårt svar. Et veldokumentert og gjennomprøvd konsept over mange år, utviklet på basis av sunne og gode materialer. Et konsept hvor alle komponenter er veldokumenterte. Et byggesystem til bygg med riktige konstruksjoner og optimalt inne klima, i tillegg til ekstremt energibesparende, til fordel for huseiere, håndverkere og vårt felles miljø.

Pust fritt

Astma og allergi er et økende samfunnsproblem, hvor vi alle kan risikere å bli berørt. Du kan selv minimere denne risiko ved og velge dine omgivelser. CGH er en garanti for sunne og veldokumenterte materialer. Fra innerst til ytterst.
 
Boligen er som huden, med påkledning skal den kunne puste for at vi kan føle oss vel. Alle kjenner ubehaget ved fysisk aktivitet i regntøy, hvor kroppens livsviktige vekselvirkning med omgivelsene stanses, av et tett lag. Derfor er det ingen plastmembran i et CGH bygg. Et CGH bygg er bygget for
å puste fritt.

Skån miljøet

Velger du bygg fra CGH, velger du en løsning som skåner miljøet på flere måter. Alle materialer er i stor utstrekning, naturens egne, som fremstilles med minst mulig ressursforbruk. De sunne materialer betyr bedre arbeidsmiljø for håndverkere, og et sunt inne klima for byggets brukere og beboere. Byggenes minimale energiforbruk gir mindre luftforurensning (CO2 utslipp) og sparer på de fossile brennstoffer. Når et CGH bygg engang langt - langt inn i framtiden skal rives, vil det i stor utstrekning atter kunne inngå i naturens syklus.


Arkitektur

Mennesker er forskjellige, også deres drømmebygg, derfor har vi ingen typehus hos CGH. I hvert prosjekt tas utgangspunkt i kundens egne ønsker, behov og krav. Noen kommer selv med forslag og ideer, andre ønsker at vi tegner forslag, flere får laget et skisseforslag av egen arkitekt. Når ideene er på plass, lager vi et ferdig byggeprosjekt. Gjennomarbeidet til minste detalj.
 
De gode egenskaper er innbygget i CGH Konseptet. Arkitekturen er fri: Fasader i tre, naturstein og andre naturmaterialer.
 
Valget av innvendig overflater byr på mange muligheter, blant sunne og dokumenterte kvalitetsmaterialer. Når det gjelder innredning, er det selvfølgelig kundens særlige behov det handler om: Å bygge et bygg, som blir et unikt og individuelt bygg. Et bygg for trivsel og velvære.

Spar på energien

Visste du at mer enn 40 % av verdens energiforbruk stammer fra bygg. Følgen av dette kan man jo da få en anelse av gir enorme klimagass utslipp! Dette er nesten dobbelt så mye som alle utslipp fra alle verdens tog, fly, båter og biler til sammen. Derfor vil - alle bygg som energimessig går ned mot null eller i pluss – kolossalt redusere både behovet for mer energi og redusere globale klimagass- utslipp. Virkelig noe å tenke på neste gang du skal i gang med et nytt bygg! CGH er svaret på dette! Les mer om passivhus her

Bruk av tre

Visste du hva bruk av tre betyr i praksis?

1 m³ tre sparer atmosfæren for 2 tonn CO².
Når tre brukes i stedet for stål og betong, gagner det klimaet på 2 måter:
Det lagres ca 1 tonn CO² i 1 m³ tre.
Det spares i gjennomsnit ytterligere 1 tonn CO² som produksjonen av et tilsvarende produkt i
stål eller betong medfører.
Derfor spares atmosfæren for 2 tonn CO² når 1 m³ tre erstatter 1 m³ betong eller stål, f.eks i bygg.
Og til slutt kommer en tredje gevinst for miljøet: Etter bruk kan treproduktet brennes hvorved den lagrede solenergi utnyttes. Det sparer kull, olje og gass, og det etterlater intet avfall.

Kilde: Tre er miljø dk

WOOD

The Danish Wood Initiative has produced a short animation about the most environmentally friendly raw material in the world.
 
So, please sit down, open your eyes and listen carefully for the next 107 seconds.
Les mer her www.trae.dk
 
 
 
 
 
 
CGH
Complete Green Housing AS
Gamleveg 40
3802 Bø i Telemark
Telefon 975 92 753
tcw@cgh.as